Disclaimer

LiveComedy.nl is part of Greenhouse Talent. The information on LiveComedy.nl, in our digital newsletters and on our social media channels is compiled from several internal and external information sources. Greenhouse Talent cannot be held liable for the content and consequences of the use, in whatever way, of the information offered. For the various websites that are referred to, the disclaimers from the relevant sources apply. Unauthorized or improper use of information from our communication statements mentioned above can result in an infringement of intellectual rights, regulations with regard to privacy, publication and / or communication in the broadest sense of the word.

Greenhouse Talent takes the utmost care to make and keep the content of the communication statements as up-to-date, accessible, correct and complete as possible. It is nevertheless possible that the information sources that are referred to have changed. Therefore, no liability or rights or obligations can be derived from the content of our communications.

LiveComedy.nl is onderdeel van Greenhouse Talent. De informatie op LiveComedy.nl, in onze digitale nieuwsbrieven en op onze social mediakanalen is samengesteld uit meerdere interne en externe informatiebronnen. Greenhouse Talent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie. Voor de diverse websites waar naar doorverwezen wordt, gelden de disclaimers van de betreffende bronnen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van informatie uit onze hierboven genoemde communicatie uitingen kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.​

Greenhouse Talent besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van de communicatie uitingen. Het is niettemin mogelijk dat de informatiebronnen waar naar wordt verwezen, zijn gewijzigd. Aan de inhoud van onze communicatie uitingen kunnen dan ook geen aansprakelijkheden dan wel rechten of plichten worden ontleend.